Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, które pomaga zrozumieć Twoją obecną sytuację życiową, określić rodzaj i źródło problemów i ich wpływu na Twoje życie,
a w końcu zbudować kompetencje do radzenia sobie z trudnościami.

Predict the future by creating it

”Every day, they strive to improve their service to the clients by developing the right blend of technology and creativity to make sure every job done is done as efficiently as possible.”

- Clarice Turner

Konsultacja,

czyli co?

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem, czyli specjalistą w dziedzinie ludzkich zachowań, przeżyć, relacji i strategii samoregulacji. Cel konsultacji zależy od potrzeb klienta. Może to być pojedyncze spotkanie lub seria spotkań ze specjalistą na określony, ważny dla klienta temat.

Odnosi się do efektywności pełnienia codziennych ról i tego, jak dana osoba poradziła sobie w kontekście swoich zadań, stresu, jakości wsparcia itp. Pozwala na skupienie się na hipotezach dotyczących tego, w czym tkwi istota problemu, jak ów problem powstał i jakie czynniki obecne w życiu osoby sprzyjają jego kontynuacji. 


Konsultacje oparte są na dialogu, akceptacji i wymianie znaczeń, jakie nadajemy danym sytuacjom. Przy czym akceptacja ta oznacza tu, że osoba może czuć się swobodnie ze swoimi wyborami, tożsamością, orientacją, przynależnością religijną, wyznaniem, narodowością, czy przekonaniami. 

Konsultant zobowiązany jest do zachowania poufności. Jedyną sytuacją, w której psycholog jest zmuszony odstąpić od zasady poufności, jest sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Konsultacja psychologiczna to nie terapia, ale czasami może stanowić pierwszy krok w kierunku psychoterapii indywidualnej, terapii terapii par lub rodzin itp.