MOJE MOTTO

Pracuj z tym kto jest,

w warunkach, jakie są.

Wsparcie trenerskie dla zespołów i grup organizacji, firm i instytucji. Dla zespołów, które chcą się rozwijać lub/ i podnieść jakość swojej współpracy. Także dla osób, które przewodzą zespołom i potrzebują większej skuteczności lub/i oddechu.

PRZYKŁADOWE OBSZARY WSPARCIA

Wspieram zarówno zespoły, które powstają lub już działają i stają naprzeciw nowym wyzwaniom, jak i osoby, które zarządzają zespołami lub chcą owe zespoły mieć. Przykładowy zakres wsparcia:

 • team building

 • budowanie zespołu

 • integracja i reintegracja zespołu

 • radzenie sobie z konfliktem

 • identyfikacja zasobów zespołu

 • moderacja, facylitacja

 • reorganizacja zespołu

 • zarządzanie zespołem

 • kryzysy w zespole

 • dysfunkcje i ryzyka zespołu

 • zarządzanie różnorodnością w zespole

 • przywództwo włączające

...z zaangażowaniem, profesjonalnie, merytorycznie, z uwzględnieniem potrzeb różnorodnej grupy uczestników, w bardzo dobrej atmosferze.
wszystkie szkolenia uzyskały wynik powyżej 5,8 (skala 1-6)

- Aneta Birnbaum, Szkoła Liderów

DOŚWIADCZENIE MENADŻERSKIE

Przez 15 lat zarządzałam zespołami, m.in. Projektem MTiME (Irlandia, Wielka Brytania), jako członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, menedżerka Creative Communication Cluster oraz szefowa rozwoju EFC (Polska).

Przez te lata zmieniło się przywództwo, zmieniam się też ja, co mogę obserwować w działaniu, ale także oparciu o konkretne badania (Insight Discovery). A te wskazują na przesunięcie z "bossy" na "supportive".

Po co o tym piszę? Wiem jak to zrobić. ;)

DOŚWIADCZENIE SZKOLENIOWE

Od 2016 roku szkolę zespoły i pracuję z grupami w ramach programów Fundacji Szkoła Liderów, STYKów i Manufaktury Flow. Przykładowe programy:

 • komercyjne programy rozwojowe dla zespołów Enea, Tauron, Orange etc.

 • Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 • Szkoła Liderów Politycznych

 • Akademia Rzeczników Zmian

 • Akademia Liderów Miast

 • Liderzy dla Młodzieży

 • Warszawska Akademia Młodych Liderów

 • Połącz Kropki

 • Sens i Metoda

Jakość, nie ilość

ale ponad 10 tysięcy godzin wsparcia zespołów i liderów robi swoje :)